Wiki: Olej - likvidace odpadu / oleje

Motorové oleje, brzdové kapaliny, chladící náplně, maziva..

Olej - likvidace odpadu / oleje

Příspěvek od Rouballik »

Likvidace oleje

Olej nebo vyjetý olej ( černá hmota ) je nebezpečným odpadem. S nebezpečným nákladem se musí nakládat dle §17 zákona 185/2001 Sb..

Zákon ukládá

- povinnost olej skladovat jen na místě, které je schváleno úřadem.
- olejový odpad odevzdat do obcí stanovených sběrných dvorů.

Doplnit informaci

Zpět na „Maziva & oleje & kapaliny & náplně“